Gizlilik Politikası


İş bu Gizlilik Politikası, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 'nin sunmuş olduğu mobil uygulamanın kullanımına yönelik gizlilik şartlarını düzenlemektedir.


Sözleşme metninde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi kısaca “DPU”, yazılımı kullanacak olan kişiler “Kullanıcı”, Kullanıcılara ait ders notları, transkript, ders katılım durumları, kullanıcı adları, şifreler ve benzeri veriler ise “Veri” olarak anılacaktır.


DPU, Uygulamada yer alan veriler hiçbir surette Uygulamanın amacı dışında ticari bir amaca konu yapılamaz, para karşılığı herhangi bir kişi ya da kurumla paylaşılmaz.


Uygulamalarda yer alan, ders notları, transkript, ders katılım durumları, ders programları, sınav saatleri, akademik takvim, yemek listesi, duyurular vb bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiç bir şekilde resmi belge veya kanıt olarak kullanılamaz.

DPU, kullanıcı alışkanlıklarını, yazılımın popülaritesini, kullanım saatlerini, günlük hit sayısı ve benzeri istatistikleri ölçebilmek için uygun gördüğü bir veya daha fazla istatistik yazılımını kullanabilecektir. Bu veriler global rakamları içerdiği ve kişiye özel herhangi bir veri barındırmadığından gizlilik ilkesi gereği kişisel bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle istatistiki veriler DPU tarafından üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşılabilecek ve yazılımın geliştirilmesinde kullanılabilecektir.


Kullanıcıların DPU tarafından sunulan yazılımı kullanmaları esnasında ve kullanımları nedeniyle Üniversite dahilinde kullanmış oldukları kullanıcı adı ve şifrelerin kaybedilmesi, cihazların kaybedilmesi, cihazların yada şifrelerin başkaları ile paylaşımı ya da şifrelerin asgari güvenliğinin sağlanamaması neticesinde yitirilmesi halinde ve bu nedenle ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi zararlara karşı DPU hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar tarafından bu nedenlerle ortaya çıkabilecek durumlara ilişkin, DPU'den herhangi bir maddi ve/veya manevi tazminat talebinde bulunulamaz.


DPU tarafından sunulan Uygulamanın iOS ve Android platformları dışında uygun olmayan veya güvenliği onaylanmayan platformlarda, “root”, “jailbreak” veya bunlara benzer işlemler yapılmış cihazlarda kullanılması halinde oluşabilecek zararlardan DPU sorumlu tutulamaz. Aynı zamanda DPU sunmuş olduğu yazılımın güvenliğini ve teknik donanımını azami surette sağlamasına rağmen yazılımın kullanılması nedeniyle kullanıcılara ait cihazların herhangi bir şekilde zarar görmesinden sorumlu tutulamayacaktır.


DPU ile bağlantı kurulduğu zaman, kullanıcılara ait e-posta adresleri, DPU tarafından saklanabilir. Bu e-posta adresleri DPU uygulamaları konusundaki uygulama deneyimi ile ilgili bağlantı kurmak ve DPU tarafından kullanıcılar için geliştirilmiş olan uygulamalar, web siteler ile ilgili bildirim göndermek için kullanılabilecektir.


DPU Gizlilik Sözleşmesi ve Kullanım Kurallarının tamamını veya bir bölümünü herhangi bir zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler aynı yerde yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Gizlilik politikaları hakkındaki en güncel bilgiler için bu sayfada ver alan gizlilik sözleşmesi maddelerini belirli aralıklarla gözden geçirilmesi, DPU tarafından tüm kullanıcılara tavsiye edilmektedir.


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ’ne ait uygulamayı cihazlarına indirmek suretiyle kullanan tüm kullanıcılar iş bu Gizlilik Politikası hükümlerinin tamamını okuyup, onayladığını kabul ve taahhüt eder.