ARAŞTIRMA
TOPLUMA HİZMET
SOSYAL MEDYA
E-YAYIN
KÜTAHYA
KÜTÜPHANE
DPU PORTAL

DPUDuyuru Daha Fazla Duyuru

DPUEtkinlik Daha Fazla Etkinlik

E
t
k
i
n
l
i
k

Daha Fazla Etkinlik

Yerleşkemizde
Bugün
21 Ekim 2018, Pazar
Pazar
Çok Bulutlu (gündüz)
7°     13°
Pazartesi
Çok Bulutlu (gündüz)
5°     16°
Salı
Çok Bulutlu (gündüz)
6°     20°
Öğrenci Yemek Listesi

Bu güne ait yemek bilgisi bulunamamıştır.

Personel Yemek Listesi

Bu güne ait yemek bilgisi bulunamamıştır.

Mühendislik ve Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

En Yakın Etkinlik - 19 Ekim 2018, Cuma

TÜBİTAK tarafından 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen Mühendislik ve Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, 19-21 Ekim 2018 tarihlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.  Mühendislik ve Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi TÜBİTAK tarafından 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen Mühendislik ve Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, 19-21 Ekim 2018 tarihlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.  AMAÇ: Bu eğitim etkinliğinin amacı, temel fen ve mühendislik bilimlerinde bilimsel araştırma projesi hazırlamaya ilgi duyan farklı branşlardan akademisyenlerin, proje hazırlama ve yürütme konusunda, temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, farkındalık oluşması ve bilinç artışına dönük ülkemizde yapılan çalışmalara katkı sunulmasıdır. Özellikle araştırmacıların, TÜBİTAK destek programlarına yönelik olarak; ilgilerini artırmak, öz güvenlerini güçlendirmek, araştırma becerilerini geliştirmek, takım aktivitelerine yatkınlıklarını arttırmak ve ileriye dönük yeni çalışma konularını daha kolay belirleyebilme tekniklerini kazandırmak hedeflenmektedir. KAPSAM : Üç gün olarak planlanan etkinlik, katılımcıların araştırma projesi yazarken kullanılan terminolojiyi kavramalarını ve proje sunarken dikkat edilmesi gereken noktaları fark etmeleri sağlanacaktır. Bu şekilde katılımcıların vereceği projelerin kalitesi artacak ve artan kaliteli projeler sayesinde ülkemizin bilimsel araştırma faaliyetlerinde daha iyi düzeye ulaştırılmasına dönük çalışmalara katkı sağlanmış olacaktır. Bu kapsamda teorik eğitim seminerleri etkileşimli olarak verilecektir. Proje geliştirmeye yönelik olarak, çalıştay ve grup dinamiği uygulamaları yapılacaktır. Yaygın öğrenme teknikleri kullanılarak eksikliklerin giderilmesi temin edilecektir. Böylece katılımcılar eğitim süresi içerisinde anlatılan bilgiler ışığında, ortak prototip proje geliştirme ve kişisel proje önerilerini hazırlama uygulamalarını aktif rol alarak tamamlayacaklardır. Eğitmenlerin deneyim ve bilgi paylaşımından faydalanacak olan katılımcılar, proje süreçleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacaktır. Bunların yanı sıra proje değerlendirme süreçleri ve panel işleyişleri konusunda bilgi edinilebilmesi sağlanacaktır. KATILIMA İLİŞKİN BİLGİLER Katılımcı kriterleri: 1) Yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesine sahip olmak, 2) Eğitim etkinliğine bir proje önerisi ile katılıyor olmak, 3) Araştırma projesi yürütmüyor/yürütmemiş olmak, (Tercihen, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olması.) , 4) Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak, 5) TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak ve 6) İntihal ve benzeri suçlardan ceza almamış olmak. Programa katılmadan önce kayıt olmak gerekmektedir. Eğitim seminerlerine ilişkin notlar etkinlik esnasında ve katılım sertifikası etkinlik sonunda katılımcılara verilecektir. TÜBİTAK ve Koordinatörlük gerektiğinde makul prosedürler çerçevesinde; eğitim mekanını, zamanını ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikri ile katılmaları gerekmektedir. Eğitime katılım ÜCRETSİZ olup, katılımcıların masrafları (yemek giderleri ile Kütahya dışından gelen katılımcıların konaklama ve yol giderleri) proje bütçesinden desteklenecek olup ödemeler TÜBİTAK tarafından tanımlanan ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Yükümlülükler: Projede görev alan bütün iştirakçiler (koordinatör, eğitmen ve katılımcılar) TÜBİTAK tarafından öngörülen yükümlülükleri kabul ederler. Katılımcılar bütün eğitim programlarına, eğitim dışı sosyal ve kültürel etkinliklere katılırlar. ETKİNLİK EKİBİ: Koordinatörlüğü Prof.Dr.Hamdi Melih SARAOĞLU tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Prof.Dr.Mustafa BÖYÜKATA, Prof.Dr.Hamdi TEMEL, Prof.Dr.Sefa TARHAN, Prof.Dr.Feyzullah TEMURTAŞ, Prof.Dr.Azmi YERLİKAYA ve Doç.Dr.Özer AYDIN eğitmen olarak katkı vereceklerdir. BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgH_z3Xu27o2a4ukFZ-OUnGDferTfw74XwKX0HWHc3rY1YXw/viewform?c=0&w=1 2237 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/GÜN 1. GÜN SAAT/GÜN 2. GÜN SAAT/GÜN 3. GÜN 08:30 - 09:15 Ders Saati: 1 DERS ADI: Temel kavramlar 08:30 - 09:15 Ders Saati: 1 DERS ADI: Bilgi kaynakları ve ulaşım yolları 08:30 - 09:15 Ders Saati: 1 DERS ADI: Araştırma ile ulaşılan bulguların analiz teknikleri DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Hamdi M. SARAOĞLU DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Özer AYDIN DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Bu oturumda katılımcılara bilgi nedir?, bilim nedir?, teori nedir?, hipotez nedir?, bilimsel çalışma ne demektir?, bir bilimsel çalışma için neler gereklidir? konuları teorik işlenecektir. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Bir araştırmaya başlamadan önce araştırma konusu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmanın gerektiği ve bu bilgiye erişme yolları anlatılacaktır. Uluslar arası yayın endeksleri incelenecektir. Veri tabanlarının kullanımı ve tarama yöntemleri aktarılacaktır. DERS KONUSU, İÇERİĞİ:Araştırma ile ulaşılan bulguların analizinde kullanılan teknikleri aktarılacaktır. 09:30 - 10:15 Ders Saati: 1 DERS ADI: Bilimsel Araştırma Projesi ve Araştırmacının Özellikleri 09:30 - 10:15 Ders Saati: 1 DERS ADI: Ulaşılan bilgi kaynaklarının ve literatür bilgisinin analizi 09:30 - 10:15 Ders Saati: 1 DERS ADI: Araştırma sonuçlarının dokümantasyonu ve raporlama yöntemleri DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Özer AYDIN DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:  Prof. Dr. Sefa TARHAN DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Proje nedir? Proje tabanlı çalışma neden  önemlidir? Bilimsel araştırma projesi nedir? konuları olarak ele alınacak. Bir araştırma projesinin aşamaları ile ilgili temel terminoloji aktarılacaktır. Araştırmacının nitelikleri ve araştırmacılık becerisini geliştirmeye etki eden faktörler nelerdir? soruları etkileşimli bir yaklaşımla tartışmalı olarak işlenecektir. DERS KONUSU. İÇERİĞİ:Ulaşılan bilgilerin ve literatür taramasının analizi ve proje önerilerinde veriliş biçimleri; izlenecek yollar anlatılacaktır. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Analizi yapılan araştırma sonuçlarının raporlanması ve savunulabilir hale getirilmesi arşivlenme ve dokümantasyonu anlatılacaktır. 10:30 -11:15 Ders Saati: 1 DERS ADI: Araştırma Projelerinde Özgün değer 10:30 -12:00 Ders Saati: 2 DERS ADI: Uygulama: Proje önerilerinde konu ve kapsam kısımlarının oluşturulması 10:30 -12:00 Ders Saati:2 DERS ADI: Uygulama: Proje önerileri inceleme süreci DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:  Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA, Prof. Dr. Sefa TARHAN,  Doç. Dr. Hamdi M. SARAOĞLU, Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA, Prof. Dr. Azmi YERLİKAYA, Prof. Dr. Hamdi TEMEL, Doç.Dr.Hamdi Melih SARAOĞLU DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Araştırma projelerinde özgün değer, inovasyon ve yenilik boyutları ele alınacaktır. Projelerde bu boyutları  etkileyen faktörler açıklanacak ve deneyimlerle örneklendirilecektir. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Gruplar (A-B-C-D) proje önerilerinin konu ve kapsam kısımlarını oluşturacaklar. Anlatılan tarama tekniklerini kullanarak ulaştıkları bilgi ve literatür bilgilerini analiz ederek prototip proje önerilerine yerleştirecekler. Yaptıkları çalışmaları eğitmenlerin denetimi ile güçlü hale getirecekler. Bu kısımlarda verilen bilgilerin proje önerisini olumlu yada olumsuz nasıl etkilediğini müzakere edeceklerdir. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Bu oturumda eğitmenler kendilerine ait daha önceki yapılmış proje örneklerini grupları alt iki gruba bölerek değerlendirmek üzere kendilerine verecekler ve panel provası yapmaları istenecektir. Tecrübe paylaşımı sağlanacaktır. 11:30 -12:15 Ders Saati: 1 DERS ADI: Araştırma Projelerinde Yapılabilirlik ve Yaygın Etki 12:00 -13:30   12:00 -13:30   DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Sefa TARHAN Öğle yemeği Öğle yemeği DERS KONUSU, İÇERİĞİ:Araştırma projelerinde oldukça önemli olan kavramlardan yapılabilirlik ve yaygın etki tanımlanacak, bunları etkileyen faktörler verilerek ve etkileşimli bir yolla teorik olarak açıklanacaktır.     12:15 -13:30   13:30 -14:15 Ders Saati: 1 DERS ADI: 5N1K yöntemi ile araştırmanın planlanması 13:30 -14:15 Ders Saati: 1 DERS ADI: Türkiye’nin bilimsel çalışmalar yönünden Dünyadaki yeri Öğle yemeği DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Hamdi TEMEL DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Azmi YERLİKAYA   DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Bir projenin sağlıklı planlanabilmesi ve başarıyla tamamlanabilmesi için hazırlık aşamasında  sorulması gereken; “Ne? Niçin? Nerede? Nasıl? Ne zaman? Nerede? Kimle?” soruları irdelenecek ve buradan 5N1K yöntemi geliştirilerek bunun bir süzgeç olarak proje önerilerinde kullanılışı aktarılacaktır. Böylece planlamanın sağlık oluşturulması açısından genel bir çerçeve çıkartılacaktır. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Bilimsel çalışmalardan elde edilen verilerin yayına veya patente dönüştürmenin önemi ve Türkiye’de yapılan çalışmaların Dünyadaki diğer yapılan çalışmalar arasında yeri verilerek bu durumu iyileştirmek için neler yapılması gerektiği teorik olarak vurgulanacaktır. Bilimsel makale yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar ve impact i yüksek dergiler ne tür makaleler kabul ediyorlar ve bunun için proje ve akabinde makale yazarken nelere dikkat etmek gerekiyor konuları teorik olarak anlatılacaktır. 13:30 -15:00 Ders Saati: 2 DERS ADI: Uygulama: Hipotez Kurma ve Problemin Belirlenmesi 14:30 -15:15 Ders Saati: 1 DERS ADI: Yöntem, Materyal, İş Paketleri oluşturulması, zaman yönetimi 14:30 -15:15 Ders Saati: 1 DERS ADI: Bilimsel toplantılara hazırlık: poster hazırlama ve iyi sunum yapabilme teknikleri DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ, Prof. Dr. Hamdi TEMEL, Doç. Dr. Hamdi M. SARAOĞLU, Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Azmi YERLİKAYA DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Hamdi TEMEL DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Katılımcılar dört gruba (A-B-C-D) bölünecek ve her gruba bir anahtar konu verilecektir. Bu konu prototip olarak eğitim süresince kullanılacaktır. Verilen konu etrafında grupların araştırma konusu üretmeleri istenecektir. Sabahki oturumlarda edindikleri bilgiler çerçevesinde prototip proje konusuna başlık hazırlamaları ve özet yazmaları istenecektir. Her grup eğitmenler desteğinde TÜBİTAK 1001 proje öneri formlarında bu bilgileri hazırlayacaklardır. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Proje yürütülmesin esnasında ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilebilmesi, yeni imkanların ve fikirlerin araştırmaya katılması konularının, yöntem ve materyal ile İş-zaman planlamasına, yük dağılımına bağlı olarak değerlendirilmesi sağlanacaktır. Verilecek eğitim semineri ile İŞ-ZAMAN-EKİPMAN, İŞ-ZAMAN-B PLANI, İŞ-ZAMAN-YÖNTEM, İŞ-ZAMAN-EKİP, İŞ-ZAMAN-AMAÇ ve İş paketleri hazırlanırken başvurulacak teknikler ile dikkat edilecek hususlar aktarılacaktır. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Araştırma sonucunda elde edilen verilen bilimsel poster ve makaleye dönüştürülmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar teorik olarak verilecektir. 15:30 -17:00 Ders Saati: 2 DERS ADI: Araştırma Konusunun Seçilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 15:30 -17:00 Ders Saati:2 DERS ADI: Uygulama: Projelerde yöntem ve planlamaların hazırlanması 15:30 -17:00 Ders Saati:2 DERS ADI: Uygulama: Proje önerilerinin oluşturulması DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Özer AYDIN, Prof. Dr. Azmi YERLİKAYA, Prof. Dr. Sefa TARHAN, Doç. Dr. Hamdi Melih SARAOĞLU DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA, Doç. Dr. Özer AYDIN, Prof. Dr. Azmi YERLİKAYA, Prof. Dr. Hamdi TEMEL DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Azmi YERLİKAYA,  Doç.Dr.Hamdi Melih SARAOĞLU, Prof. Dr. Sefa TARHAN, Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Grupların eğitmenlerin kritiklerini ve önerilerini dikkate alarak araştırma konularını geliştirmeleri ve kapsamının proje önerilerine aktarmaları istenecektir. Eğitmenler deneyimlerini aktararak Proje konusuna etki eden faktörleri gruplarla ele alacaklardır. Eğitmenlerin dönüşümlü olarak her bir grubu gözlemlemeleri yoluyla etkili tartışmalar yapmaları sağlanacaktır. Araştırmacıların eğitmenler ve grup tartışmalarından edindikleri bilgilerle kişisel projelerini de gözden geçirmeleri ve geliştirmeleri sağlanacaktır. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Grupların (A-B-C-D) prototip proje önerisinde; yöntem ve iş planlamalarını zaman bağlı olarak oluşturmaları istenecektir. Bu çerçevede TÜBİTAK 1001 proje önerilerinde ilgili kısımlar doldurulacaktır. Yapılan etkileşimli tartışma ve müzakereli etkinliklerle geliştirip, bu bilgiler çerçevesinde de kişisel projeler üzerinde çalışmalar yaptırılacaktır. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Grupların proje önerilerini tamamlamaları ve otokontrol ve otokritiklerini yapmaları; savunmak üzere bir sunum hazırlamaları istenecektir. Hazırladıkları prototip proje hakkında gruplardan poster hazırlamaları ve bilgisayar ortamında prezantasyon tasarlamaları istenecektir. 17:30 -19:00 Ders Saati: 2 DERS ADI: Uygulama: Özgün Değer Oluşturma 17:30 -19:00 Ders Saati:2 DERS ADI:  Çalıştay: Projelerde başarıya olumlu/olumsuz etki eden faktörler 17:30 -19:00 Ders Saati:2 DERS ADI: Çalıştay: Proje Sunumu ve savunması DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Sefa TARHAN, Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ, Prof. Dr. Hamdi TEMEL, Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç.Dr. Hamdi Melih SARAOĞLU, Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ, Prof. Dr. Sefa TARHAN,  Doç. Dr. Özer AYDIN DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Özer AYDIN, Prof. Dr. Sefa TARHAN, Prof. Dr. Hamdi TEMEL, Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ DERS KONUSU, İÇERİĞİ:  Grupların gün içerisinde anlatılanlar ve yapılan uygulamalardan anladıklarıyla ortaya çıkan yeni sorular detaylıca ele alınacaktır. Güncel ve somut örnekler ile tartışmaları yapılacak; proje önerilerinde özgün değerin ne kadar önemli olduğunun kavranması ve anlaşılması için etkinlikler gerçekleştirilecektir. Gün içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirilecektir. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Grupların aktif etkinlikler yapmaları için geliştirilecek senaryolarla projede ekibin öneminin yaşayarak anlaşılması sağlanacaktır. Grup dinamikleri yaptırılarak; Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması, Mevcut durum-yetersiz analizi, Doğru stratejilerin belirlenmemesi, risklerin yeterince dikkate alınmaması, kısa vadeli bakış açısı, geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması, faaliyet tabanlı uygulama ve planlama, doğrulanabilir olmayan proje çıktıları ve yetersiz proje dokümanları ele alınacaktır. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Gruplar tarafından hazırlanan projeler grup sözcüleri tarafından sunulur. Soru-cevap şeklinde katılım olacaktır. Bir grup sunarken diğer gruptakiler projenin eksik yanlarını belirleyerek önceki günlerde öğrenilenleri uygulamaya dökerler. Her bir sunum sonrasında sunan grup hariç diğer grup üyeleri aynı TÜBİTAK’ta olduğu şekilde puan verirler ve panel değerlendirmesi yapılmış olur.